Romusõidukite käitlemine

Romusõidukid

Kogu käitlusprotsess koosneb järgmistest toimingutest:

 1. Sissesõit territooriumile, kiirgustaseme kontroll, kaalumine, identifitseerimine, dokumentide vormistamine (saatekirjad ja muud dokumendid).
 2. Romusõiduki vastuvõtt hoones #34, demonteerimine, purustamine, pressimine, sorteerimine (vaata skeem #1).
 3. Lõppkaalumine, dokumentide lõppvormistamine.
 4. Metalli ladustamine platsil, ohtlike jäätmete ladustamine hoones #34 või merekonteineritesse, ettevalmistamine laadimiseks autotranspordile.

Romusõiduki demonteerimine:

 1. korduskasutatavad osad, mis demonteeritakse vastavalt turu vajadust ja ohutust tagades;
 2. akud (16 06);
 3. polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (edaspidi PCB-sid ja PCT-sid) sisaldavad kondensaatorid (16 01 09);
 4. vedelgaasi mahutid (16 01 16);
 5. kütus, õlid, jahutusvedelik, klaasipesuvedelik ja kõik muud vedelikud (16 07; 16 01 14; 16 01 15);
 6. õli- ja kütusefiltrid (16 01 07);
 7. kliimaseadmete täiteaine;
 8. plahvatusohtlikud osad, näiteks turvapatjade käivitusseadmed, kui neid ei ole võimalik kohapeal neutraliseerida;
 9. elavhõbedat sisaldavad seadmed (16 01 08).

Enne romusõiduki lõplikku purustamist demonteeritakse:

 1. katalüsaatorid;
 2. vaske, alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavad metallosad, kui nimetatud metallid ei ole purustamisel eraldatavad (16 01 17; 16 01 18);
 3. rehvid (16 01 03);
 4. klaas (16 01 20);
 5. suured plastosad (16 01 19)

Jäätmed müüakse edasi AS Kuusakoski ja teistele jäätmeluba omavatele firmadele või välisriikidesse. Jäätmete koguste minimiseerimiseks ettevõttes toimub jäätmete sortimine jäätmete tekitamise kohas.

Romusõidukite käitlemise teenus võimaldab autoomanikel ja sõidukite maaletoojatel vabaneda romusõidukitest eeskirjadega ettenähtud korras. BLRT Refonda Baltic OÜ annab sõiduki viimasele omanikule lammutustõendi ja omaniku soovil korraldab sõiduki kustutamise ARK registrist.

Sõiduki utiliseerimiseks peab omanik esitama auto tehnilise passi ja isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass või juhiluba). Kui romu toob ära inimene, kes pole sõiduki omanik, peab tal kaasas olema auto omaniku lihtkirjalik volitus.

Lammutustõendi väljastatakse juhul, kui on olemas auto tehniline pass ja selle järgi identifitseeritav sõiduk (VIN-kood, värv, mudel). .

BLRT Refonda Baltic OÜ Vastuvõtupunktid
Vastuvõtu punkt Aadress Jäätmeluba Kehtib kuni  
Tartu Vitamiini 3 L.JÄ/332238 07.01.2024  
Rakvere Narva 43 L.JÄ/331936 30.12.2023  
K-Järve Ehitajate tee 120 L.JÄ/332001 14.01.2024  
Türi Jaama 22A L.JÄ/331793 05.11.2023  
Pärnu Savi 37 L.JÄ/331662 05.11.2023 ei võta autosid
Võru Kaubajaama 1 L.JÄ/33164 14.11.2023  
Narva Joala 38 L.JÄ/332227 12.02.2024 ei võta autosid
Tallinn/Betooni Betooni 7 L.JÄ/332294 11.01.2024  
Tallinn/Kopli Kopli 103 KL-511809 16.02.2026  

Ohtlike jäätmete käitluslitsents nr 0376